2011. jún. 28.

On-line konferencia szoftver kipróbálásához partnereket keresünk!

Kedves Érdeklődők!

A kor kihívásainak és elvárásainak megfelelően a közeljövőben tervezzük egy on-line konferencia lebonyolítására alkalmas szoftver üzembehelyezését. A szoftverrel való első próbákat már elvégeztük, de a kiforrott alkalmazáshoz még némi tapasztalatszerzésre lenne szükségünk. A szoftverrel a konferenciabeszélgetések alatt a résztvevőknek lehet még prezentációs anyagokat vetíteni, elmetérképet rajzolni vagy az előre megrajzolt elmetérképeket megmutatni, chat-elni, file-okat egymás közt megosztani, illetve igény esetén egymás számítógépeit távolról vezérelni. Sikeres teszteket követően rendezvényeink, megbeszéléseink egy részét az eddigieknél hatékonyabban, ezzel az eszközzel szeretnénk lebonyolítani.
A szoftver használata ingyenes!

Várjuk az érdeklődők jelentkezését a blog Kapcsolat oldalán lévő on-line űrlap kitöltése útján!
MLE Szeged munkatársai

2011. jún. 22.

Általános üzleti / gazdasági folyamat leírás

Általános üzleti / gazdasági folyamat leírás. (logisztikai megfontolások alapján összeállította Prohászka Ottó)
Tisztelt Érdeklódő!

Közlünk egy olyan –a logisztikai elméletre felépítve- vállalatgazdálkodási gyakorlatban is jól felhasználható elemzési „módszert”, amellyel a tevékenységünk helyes v. rossz irányú fordulataira következtetni tudunk.

Ezzel a modellel is azt szeretnénk igazolni, hogy a logisztikai ismeretek jól segíthetik a piaci viszonyok között folytatott gyakorlatunkat. (ergo, érdemes/kell a logisztikai ismereteket elsajátítani ill. alkalmazását a napi gazdálkodási tevékenységünkben alkalmazni!). A model
l a termék/folyamat életgörbéjének alapján került kialakításra.
Első lépés:
Felismerések: piaci: bm = benchmarking ( a környezetből származó és megfigyelt tevékenységek összessége)
társadalmi: - divatos gazdasági áramlatok,
- egyéni, kiscsoportos akarat,- tanulás hatása.
Teendő: mindkét folyamatot figyelemmel kell kísérni és magunk számára szakmai következtetéseket kell levonni.

Második lépés:
Koncepcióalkotás.
Szakmai ismereteinkre támaszkodva tevékenységi feladatot tűzünk ki. Ezt több helyzetelemzés alapján és szakmai alapon állva felülvizsgáljuk.
A felülvizsgálatsorán legalább két variánst emelünk ki. Ezeket az elérendő célunknak megfelelően bíráljuk el. Az így kapott –már egy- megvalósítandó feladatot részletesen kidolgozzuk. Ez lesz a végleges koncepció.

Harmadik lépés:
Döntést hozunk
Erőforrás vizsgálat (pl. pénzügyi, szakértelmi stb. lehetőségeink számbavétele)
Üzleti terv készítése.(Kiemelten foglalkozunk a marketing feladatokkal)

Negyedik lépés:
A tevékenység előkészítése, megkezdése
. Marketing tevékenységet az alaptevékenységgel együttesen kezdjük, végezzük.

Ötödik lépés:
A működés megkezdődik.
Fontos, a részletek a folyamat bonyolultságától függő:·szakmai felkészültségű tevékenység,·az ellenőrzés (kontroling) működése,·a rendeletek (számlázási, számviteli, munkavédelmi, tűzvédelmi, egyéb hatósági előírások) betartására való felkészültség,·az üzleti tervben megfogalmazottak,·stb. betartása.

Hatodik lépés:
A gazdasági eredményesség tapasztalatainak levonása az aktív időszakban rendszeres.
Hetedik lépés:Amennyiben a jövedelmezőségünk trendje csökkenést mutat. Ez az ábra e pontja.
Az e pont vizsgálatakor teendőket észlelünk, akkor elemzéssel speciális következtetéseket kell/lehet megállapítani.
A lehetséges irányok az ábrából leolvashatók!

F
ontos következtetések!
ha a „
b” pontot ismerjük fel, akkor valószínűsíthetjük, hogy a gazdálkodásunk részletes vizsgálatát kell elvégeznünk.Tehát ez az a kritikus döntési helyzet, amikor jó v. rossz döntést hozunk.
Rossz döntés esetén az első lépésre kell visszatérni !
Jó döntés esetén azt tapasztaljuk, hogy
· ha a piaci igény változatlanul megfelelő, a terméket, tevékenységet új V. felülvizsgálat-tal, azaz új (alkalmazkodó) tervet kell készítenünk.· ha a termék, a tevékenység nem sikeres a piacon, meg kell változtatni a kínálatunkat. A folyamat az első lépéssel folytatódik.

Természetesen ezen írásunkkal kapcsolatban is várjuk véleményüket, ill. további szakmai információkat, események közlését.

2011. jún. 10.

SZAB tájékoztató, 2011.06.01.

Tisztelt Olvasó!

A nyitó blogbejegyzésünkben azt ígértük, hogy megújulunk.

Természetesen ígéretünket nem az üres üdvözletekkel és a logisztika tudományához, és elkötelezettségünkhöz méltatlan módon akarjuk „megtartani”, hanem valós események, szakmai tudásunkkal kívánjuk teljesíteni, azaz, ha van olyan esemény, ismertetésre alkalmas esemény, logisztikai alkalmazási módszer, akkor jelentkezünk. Kérjük, hogy Ön is ezt tegye, így kialakul a nagyon várt párbeszéd, és időtakarékos megoldásunk valóra válik.

Tehát!

Június 1-jén a Magyar Tudományos Akadémia, a Szegedi Akadémiai Bizottság tisztújítási folyamatába illeszkedve -1996. évtől működő- Logisztikai Munkabizottság a folyamathoz kapcsolódva megtartotta ülését.

(Mielőtt az ülésről tájékoztatunk, röviden a SZAB szervezeti rendszeréről:
Az MTA regionális szervezete a SZAB, ennek több szakmai bizottsága van, a logisztikai szakterület a Műszaki Szakbizottság keretei között tevékenykedik, Logisztikai Munkabizottság néven.)

Az ujjá alakult Munkabizottság programja, általánosan fogalmazva:
Az eltelt három év (előző ciklus) során szinte évről-évre folyamatos érdemi munka beszűkülést kellett megélnünk. (nem szívesen mondjuk, de egyértelműnek látszik, érződött a gazdaság küzdelme. A talpon maradásért folytatott küzdelem befolyásolta tevékenységünket).

A tapasztalatok azt mutatják, hogy lényegében minden területen a gazdasági- depresszió uralkodott. Ebből már kezd a környezetünk –néha alkalmazkodóan- „felébredni”.

A fentieket értékelve fontosnak tűnik, hogy következtetéseket vonjunk le, hogy a logisztika, mint gazdaságszervező tudomány talán tehet a javuló trend érdekében.

Ebből már feladatunk is következik.

A lehetséges irány, amit most érzékelünk számunkra a megújulás lehetőségét jelenti.
Ez lényegében a „dolgozni” képes és akaró közösségek határozottságán múlhat.

Az az elhatározás, gondolat vezetett bennünket (akikkel konzultálni volt lehetséges), hogy a térségünkben logisztikai tudomány magasabb szintjén kell teljesítenünk, a társadalom területein zajló változásokat figyelembe véve (nem felejtve a gyakorlati teendőket, megvalósítási stb. igényeket)

A Munkabizottság megújulására tettünk javaslatot:

A kor szellemének megfelelően az elektronikus „elérési lehetőséget” tartjuk a legfontosabbnak ahhoz, hogy a logisztikai ismeretek, gyakorlati követelmények, stb. beépüljenek a gazdaság folyamataiba. E vonatkozásokban többet kell tennünk, még akkor is, ha ezek látszólag közvetlen eredményt nem hoznak.
A tudományos munkánk nagyobb részben a szervezés, a tájékozódási lehetőség, a szakmai pontosság, a tudásszint emelés stb. területén kell, hogy érvényesüljön.
A tudományos alapú tevékenységnek a gazdasági folyamatok fejlődésével kell, hogy együtt járjon, erősödjenek a gyakorlati területeken.
A javaslat, feladatsor elfogadásra került.
Ahhoz, hogy mindezeket célul lehessen jelölni természetes, hogy a Munkabizottság összetételében is alkalmazkodni kell.

A Munkabizottság ülésén bizottsági titkárt választott:
Éles Imre okl. közgazdász, logisztikus személyében.

A Munkabizottság elnökének újra választották:
Prohászka Ottó okl. gépészmérnököt,
MTA Logisztikai Albizottság co. tagját,
MLE régióigazgatót.

Az újjá szervezett Munkabizottság tagjai:
Jójárt Miklós, elnökhelyettes, nemzetközi kapcsolatok,
Győry István, nemzetközi logisztikai szakértő (jelenleg Münchenben él),
Habina Péter, oktatás,
Jerney Zoltán, nagyvállalati ügyek,
Schiller László, szervezési kapcsolatok,
Szirányi Ákos, informatika,
Vörös Béla, logisztikai szolgáltatás.

Tisztelt Olvasó, Érdeklődő!
Amennyiben kérdése, véleménye van, keresse velünk a kapcsolatot személyesen, telefonon vagy írásban a http://mleszeged.blogspot.com/p/kapcsolat.html oldalon felsorolt címek alkalmazásával. Igyekszünk mielőbb válaszolni. Blogbejegyzését is szívesen fogadjuk.

Prohászka Ottó