2012. okt. 9.

Testreszabott megoldások az intralogisztikában

Kedves érdeklődők!

Egy marketinggel és rendezvényszervezéssel foglalkozó budapesti cég felkeresett minket, hogy segítsünk az érdeklődők felkeresésében egy Szegeden megrendezésre kerülő logisztikai szakmai szeminárium kapcsán. Mivel ez a rendezvény beleillik a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Magyar Logisztikai Egyesület szegedi regionális igazgatósága által közösen működtetett Informatikai Távközlési és Logisztikai Klub profiljába, úgy döntöttünk, hogy a Klub nevében is segítünk a szóbajövő érdeklődők felé a meghívók továbbításában.

A Linde Anyagmozgatás, a BCS Hungary, a BITO Raktártechnika, a LogControl Kft. és az Eco-Log-Ing tisztelettel meghívja Önt és vezető munkatársait, őszi országjáró turnéja keretében szervezett, díjmentes logisztikai szakmai szemináriumára, ahol számos újdonsággal, költséghatékony logisztikai megoldásokkal várják Önt.
A „Testreszabott megoldások az intralogisztikában”
című, a kis-, közép- és nagyvállalatok belső logisztikával foglalkozó vezetői, szakemberei számára összeállított 2012.10.16-i szegedi program rövid és részletes leírása, a tavaszi előzmények ismertetése, az on-line jelentkezési űrlap mind-mind megtalálhatók
blogunkon az Informatikai és Logisztikai Klub menüpontban.

2012. szept. 7.


Tisztelettel és szakmai barátsággal köszöntjük. Kívánunk erőt, egészséget, hogy továbbra is segíthesse a magyar és a nemzetközi logisztikai és mérnöki, közgazdasági szakmai közösségeket.

A MLE Dél-Alföldi Logisztikai Regionális Szervezet
és
SZAB Logisztikai Munkabizottsága.
Tisztelettel és tanítványi köszönettel:

Prohászka Ottó

2012. júl. 19.

Tisztelt közúti járatszervezők!

A térinformatikával foglalkozó Topolisz Kft. neve (www.topolisz.hu) bizonyára ismert az Önök számára, mivel a www.utvonalterv.hu honlapon működő személyközlekedést segítő internetes útvonaltervező szolgáltatásukat több százezren, napi szinten kb. 60.000-es gyakorisággal használják az országban. A cég a közúti áruszállítás fejlesztése, optimalizálása terén is elkezdte a fejlesztőmunkáját, melynek eredményeként már jelenleg is működik és ingyen kipróbálható a logisztikai szolgáltatás „unit cargo” változata. A további fejlesztésekre is jó esélye van a cégnek, hiszen az országban egyedülálló térképi, KRESZ-tábla és címadatbázissal rendelkeznek.
A szállítási logisztika egyik legizgalmasabb szakmai kihívása a tehergépkocsik munkájának a megszervezése. Gyakori szólás, hogy manapság a globalizált piacon már nem is az egyes gyártók versenyeznek a vevők elnyeréséért, hanem az értékesítési hálózatok logisztikai szolgáltatásai. Sok hálózatnál a legfőbb, jelenleg még kiaknázatlan lehetőség az áruterítő/-gyűjtő tehergépkocsik munkájának az optimalizált megszervezése. De mit is kell optimalizálni, a költségeket vagy a szállítási határidőket? Legtöbbször mindkettőt, sőt ezen kívül egyre hangsúlyosabban kell gondolnunk a környezetszennyezés radikális csökkentésére is! Ezt csak komoly matematikai, operációkutatási, informatikai és kommunikációs eszközökkel lehet megvalósítani. Napi több tucatnyi fel- és lerakóhely, különböző árufogadási időablakok, különböző KRESZ táblás korlátozások (pl. a tehergépkocsi max. megengedett tömege, mérete, engedélyezett behajtási -   megállási - várakozási időszakok stb.), hétről-hétre változó árumennyiségek esetén lehetetlen elvárás az, hogy egy gépkocsivezető szoftveres segítség nélkül - akár sok éves rutin birtokában is - a feladatot folyamatosan az optimálishoz közeli szinten teljesítse. A járatokat szervező és teljesítő cégek célszoftver alkalmazása híján pedig még utólag sem tudhatják azt meg, hogy mennyivel olcsóbban és gyorsabban meg lehetett volna oldani a feladatokat.
A felsorolt problémák megoldása érdekében a Topolisz Kft. logisztikai szakértőjeként felmérést végzek a közúti áruterítést/-gyűjtést szervező, illetve ennek eredményességében érdekelt cégek körében. A felmérés keretében többek közt arról szeretnénk képet kapni, hogy
- a hazai cégek a belföldi járatszervezést jelenleg milyen módon végzik,
- tettek-e és milyen erőfeszítéseket annak érdekében, hogy ezt a tevékenységet fejlesszék,
- milyen napi logisztikai problémáik vannak, miben szeretnének szakmai támogatást kapni,
- egy hatékony szoftver alkalmazása esetén mekkora invesztíciót tudnának elviselni,
- és az invesztált költségek hány hónapos megtérülését tartanák reálisnak a jelenlegi üzleti környezetükben,
- kipróbálnák-e ingyenesen a jelenlegi szoftverünket?

Kérjük segítsék tervezési munkánkat, szánjanak néhány percet a
címen elérhető on-line űrlap kitöltésére. A kért határidő: 2012.08.20.

Amennyiben a cégén belül nem Ön az illetékes, akkor kérem a blogbejegyzés továbbítását az illetékesnek. Amennyiben valamely szerződéses cégpartnerüket tartják illetékesnek, akkor kérem, hogy – hozzájárulásuk esetén – adják meg címadataikat. Amennyiben a téma sajnálatos módon egyáltalán nem érdekelné Önöket, akkor az űrlapon az ún. leíratkozást is megejthetik. Az adatkezeléssel és titoktartással kapcsolatos nyilatkozatunk szintén az űrlapon található. A felmérés szakmai támogató partnere a Magyar Logisztikai Egyesület, melynek valamelyik fórumán – kellő számú, használható válasz esetén – az érdeklődők részére a későbbiekben szívesen beszámolunk a tapasztalatokról, eredményekről.

Megjegyzés: segédlet a 2. kérdés helyes megválaszolásához:
A kérdésben alkalmazott betűjelölések a 36/2007.(III,26.) GKM rendelet 6.§(1) bekezdésén alapulnak, a rendelet elérhető a
Az itt alkalmazott betűjelölések nem tévesztendők össze a jogosítványokban alkalmazott betűjelölésekkel, mert az egy másik jelölési rendszer! A rendeletből itt csak az áruszállító járműveket és járműszerelvényeket vesszük figyelembe, az alábbiak szerint:
D1 szóló nyitott: szóló tehergépkocsi, 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeggel, nyitott járműfelépítménnyel
D1 szóló zárt: szóló tehergépkocsi, 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeggel, zárt kocsiszekrénnyel
D1 pótkocsis tehergépkocsi: pótkocsis tehergépkocsi, együttesen 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeggel
D2: 3,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és/vagy járműszerelvény (nyerges vagy pótkocsis)
D3: a 7,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 12,0 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és/vagy járműszerelvény (nyerges vagy pótos)
D4: a 12,0 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi és/vagy járműszerelvény (nyerges vagy pótos)


Üdvözlettel és köszönöm!
Szirányi Ákos

2012. jún. 12.

„2012. évi Dél-alföldi innovációs díj”

A pályázati felhívás és útmutató letölthető a http://lis.hu/t/mle/did.pdf címről.

Európai Logisztika Nap, 2012.


Budapesten, prof. Knoll Imre MTA doktor meghívására a magyar logisztikai társaságok reprezentánsai megjelentek és magas szintű előadásokkal és a hazai logisztikai folyamatokat értelmező hozzászólásokkal tisztelegtek a logisztikai tudomány és megvalósítások tapasztalatai előtt.

Tisztelt Olvasó!
Szükségét látom, hogy a LOGINFO S
zeged soraiban az Európa Nap keretei között tett hozzászólásomat kivonatosan ismertessem.
Tehát:
Tisztelt Tanácskozás, kedves Kollégák!
Szegedről:
A kialakult és megvalósított (többéves előkészület alapján és nagy összegű beruházással létrehozott) közösségi közlekedés évtizedekre meghatározó lehetőségekre kihatóak. Ez az óriási előre lépés, a szervezők részére logisztikai lehetőségeket kínál a további előkészítő, fejlesztő tevékenységhez.
Van működő:
- Logisztikai Szolgáltató Központ, 4o Ha betelepült terület, rendelkezésre állnak további tartalék területek.- EU szintű autópálya rendszer, amely két éven belül eléri a román határt is.- Oktatás: mind a középfokú, mind a felsőfokú, egyetemi szinten megvalósult.- Rendelkezünk tudományos fórummal: Szegedi Akadémiai Bizottság keretei között, 15 éve folyamatosan működik, Logisztikai Munkabizottság.- Jelentőssé váltak a határ menti kapcsolatok, elsősorban Szerbia irányában.
Tehát a feladatunk egy olyan hosszú távú tevékenység elindítása, amely Szeged belső területeinek ellátására megoldást, logisztikai alapú választ tudjunk adni. Ez, mai véleményünk szerint, a citylogisztika témaköre. Miután előkészületi munkát megkezdtük meggyőződésünkké vált, hogy e témával behatóbban kell foglalkoznunk. Úgy látjuk, hogy ez kb. 2-3 évet tehet ki, míg eredményt is érzékelhetünk.
- Megkezdtük a városon belüli ismeretterjesztést pl. Szegeden eredményesen működik egy Közéleti Kávéház, ahol a város kérdéseivel is foglalkoznak egyéb más témák mellett, tehát ez egy lehetséges „lakossági fórumként” is felhasználható a kitűzött cél érdekében.- Megkezdtük a citylogisztika alapjainak feltárását is.- Természetesen szükség van a Város irányítás támogatására és a tudomány képviselőinek támogatására. Ezt most is kérjük a Logisztika Napja alkalmával.
Szükségünk van hazai és külföldi logisztikai megoldásokra, tapasztalatokra a városi logisztika témakörében. Ezért kértük a megjelenteken keresztül is a szakmai segítő közreműködést.

Lejegyezte: Prohászka Ottó

2012. ápr. 17.

Pályázati kiírás

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGA és a
A „TUDOMÁNY TÁMOGATÁSÁÉRT A DÉL- ALFÖLDÖN” ALAPÍTVÁNY
2012. évi pályázati kiírása
Szeged, 2012. április 1.

Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága (a továbbiakban: SZAB) a határon innen és túli régióban folyó tudományos kutatómunka ösztönzése céljából pályázatot hirdet Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyékben, valamint a Vajdaság, Temes és Arad megyékben élő kutatók számára.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A pályázaton tudományos fokozattal nem rendelkező, legfeljebb 35 éves személyek vehetnek részt.
A pályamunka egyéni és kollektív munka eredménye egyaránt lehet. Minden pályázó csak egy pályamunkát adhat be. Pályázni a SZAB szak- és munkabizottságai által művelt tudományterületen, új eredményeket tartalmazó, publikált tanulmánnyal lehet. A pályázati kiírásban szereplő pályatételek tájékoztatásul szolgálnak. A pályázatra beadott tanulmányban közölt eredmények, az elbírálás után szabadon publikálhatók.
A pályázatokat két kötött illetve fűzött példányban, az MTA TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárságára (6720 Szeged, Somogyi u. 7.) kell benyújtani.
A pályázathoz – két példányban írásban és elektronikus úton – mellékelni kell maximum egy A/4 oldal terjedelmű összefoglalót.
A pályázathoz mellékelni kell a személyi adatlapot, mely a SZAB honlapjáról (www.u-szeged.hu/szab) letölthető.
A pályázat általános formai feltételei:
1. A pályázat terjedelme legfeljebb 3 ív (120.000 n leütés) lehet, amelybe a mellékletek, ábrák, táblázatok, irodalomjegyzék is beleértendők.
2. A pályamunka csak magyar nyelven készíthető.
3. A pályamű címe nagybetűvel, aláhúzás nélkül írandó, ez alá kerül megfelelő betűmérettel a szerző(k) neve. A pályamunkán fel kell tüntetni a szerző(k) munkahelyét.
4. A pályázatot A/4 méretű fehér papírra, fekete betűkkel kérjük nyomtatni. A képek, ábrák lehetnek színesek.
5. A pályázatra benyújtott tanulmány baloldalán 3 cm-es, a többi oldalon 2,5 cm-es margót kell hagyni.
6. A tanulmány szövegét normál Times New Roman betűtípussal, másfeles sorközzel kérjük elkészíteni. A tanulmány főszövegében a 12-es betűméretet kell alkalmazni.
7. A táblázatokat, ábrákat, képeket és térképeket sorszámmal, címmel valamint a forrásra való utalással kell ellátni.
8. A mellékleteket illetve a függeléket címmel, s ha szükséges sorszámmal kell ellátni.

A pályázatok beküldési határideje:
2012. szeptember 17. (hétfő)
Az adott határidőre beérkező pályaművekről szakvéleményt állít össze két független bíráló és a SZAB szakbizottsági felügyeletet ellátó alelnöke. A 3 független szakvélemény alapján a pályaműveket a SZAB elnöksége a szakbizottságok elnökeivel és A „Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön” Alapítvány kuratóriumának képviselőjével közösen októberi – szakbizottságok elnökeivel kibővített – elnökségi ülésén bírálja el. A pályadíjak kiosztására ünnepélyes keretek között kerül sor.
Tudományterületenként egy I. díj, és két-három II. díj és/vagy III. díj kerül kiosztásra. Felnőtt
Középiskolás
I. díj ezüst-plakettel
I. díj
II. díj
II. díj
III. díj
III. díj

2012. márc. 26.

e-Skills Week 2012 - Szeged, 2012.03.28.

Az Európai Bizottság Vállalkozási és Ipari Főigazgatósága a DIGITALEUROPE és az European Schoolnet aktív szerepvállalásával szervezi meg az Európai e-Skills Week 2012 évi kampányát.
A szervezők legfőbb üzenete, hogy a munkahelyeken és a mindennapi életben egyaránt elengedhetetlenül fontos, hogy mindenki rendelkezzen bizonyos fokú digitális készségekkel. Az e-Skills Week 2012 magyarországi kampányát az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (ivsz.hu) irányítja.
Kamaránk és az Enterprise Europe Network szegedi irodája is csatlakozott a kampányhoz, így Szegeden is sor kerül egy e-Skills napra: március 28-án Szegeden is várjuk az érdeklődő fiatalokat és vállalkozókat!
Bővebb információk, on-line jelentkezési űrlap ITT és ITT találhatók.

2012. márc. 8.

Szeged logisztikai értékei

2012. március 27. (kedd) 17.00. MTA SZAB Székház I. em. 110. (Somogyi u.7)
SZEGED LOGISZTIKAI ÉRTÉKEI
Vendég: PROHÁSZKA OTTÓ, a Logisztikai Munkabizottság elnöke
Beszélgetőtárs: TANDI LAJOS, a Szeged folyóirat főszerkesztője
Házigazda: SZALAY ISTVÁN, a Közéleti Kávéház Kuratóriumának elnöke

2012. febr. 6.

MTA-SZAB Logisztikai Munkabizottság 2012. évi munkaterve

A  Munkabizottság az előző évek tapasztalatai alapján építi fel az 2012. évi munkatervét.

Általánosságban:
A logisztika, mint tudomány általánossá válása lényegében megvalósult térségünkben.
A tudományos elismertsége mellett a gyakorlati megvalósultság a probléma.
Megjegyzés: a logisztika gazdasági értelemben (szó/meghatározás) az alkalmazás területén sok tévedéssel és elnagyoltsággal valósulnak meg.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ismeretek felhasználása/alkalmazása felszínes és tévedéseken át vezet, és nem elégséges pontossággal csak kárt okoz.

Tehát a tennivalóink ezen a téren a legnagyobbak.

Program:
A meglévő ismeretekhez korrekt hasznosítására az eszközök megteremtése.
2011. évben megjelent LOGINFO SZEGED  internetes kapcsolat és szakmai tájékoztató és blogszerű működésének szélesítése.
A lehetséges legtöbb információ gyűjtési lehetőségek gyakorlatának kialakítása.
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmával megtartandó konferencia-sorozat folytatása. (ma úgy látjuk, hogy a fenti problémához kapcsolódóan kell a témát megfogalmaznunk) Még nincs konkrét címszerűen megfogalmazható téma. (ez a terveink szerint augusztus és szeptemberben reális lehetőség.)

Szeged, 2012. január 31.

A Munkabizottság nevében: Prohászka Ottó elnök

2012. jan. 25.

MTA változások

Tisztelt Olvasó!
Az alábbi új címet kérjük az esetleges általános kapcsolatban figyelembe venni szíveskedjen!
A Logisztikai Munkabizottság címe a Loginfo Szeged blogon változatlan!
Tisztelettel:
Prohászka Ottó
elnök

Hivatkozva az 1428/2011. (XII. 7.) Kormányhatározatra (Magyar Közlöny 2011. évi 146. szám), tájékoztatom Önöket, hogy Titkárságunk 201. december 31. napjával megszüntetésre került. (lásd: csatolmány)
A 2012. január 1. napjával létrejövő jogutód szervezet
- teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága (rövidített neve: MTA TABT)
- székhelye: 1051 Budapest, Nádor u.7.
- telephelye neve: Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága Szegedi Akadémiai Bizottság Titkársága (rövidített neve: MTA TABT SZABT)
- telephely címe: 6720 Szeged, Somogyi u. 7.
- telephely levelezési címe: 6701 Szeged, Pf. 527