2012. ápr. 17.

Pályázati kiírás

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGA és a
A „TUDOMÁNY TÁMOGATÁSÁÉRT A DÉL- ALFÖLDÖN” ALAPÍTVÁNY
2012. évi pályázati kiírása
Szeged, 2012. április 1.

Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága (a továbbiakban: SZAB) a határon innen és túli régióban folyó tudományos kutatómunka ösztönzése céljából pályázatot hirdet Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyékben, valamint a Vajdaság, Temes és Arad megyékben élő kutatók számára.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A pályázaton tudományos fokozattal nem rendelkező, legfeljebb 35 éves személyek vehetnek részt.
A pályamunka egyéni és kollektív munka eredménye egyaránt lehet. Minden pályázó csak egy pályamunkát adhat be. Pályázni a SZAB szak- és munkabizottságai által művelt tudományterületen, új eredményeket tartalmazó, publikált tanulmánnyal lehet. A pályázati kiírásban szereplő pályatételek tájékoztatásul szolgálnak. A pályázatra beadott tanulmányban közölt eredmények, az elbírálás után szabadon publikálhatók.
A pályázatokat két kötött illetve fűzött példányban, az MTA TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárságára (6720 Szeged, Somogyi u. 7.) kell benyújtani.
A pályázathoz – két példányban írásban és elektronikus úton – mellékelni kell maximum egy A/4 oldal terjedelmű összefoglalót.
A pályázathoz mellékelni kell a személyi adatlapot, mely a SZAB honlapjáról (www.u-szeged.hu/szab) letölthető.
A pályázat általános formai feltételei:
1. A pályázat terjedelme legfeljebb 3 ív (120.000 n leütés) lehet, amelybe a mellékletek, ábrák, táblázatok, irodalomjegyzék is beleértendők.
2. A pályamunka csak magyar nyelven készíthető.
3. A pályamű címe nagybetűvel, aláhúzás nélkül írandó, ez alá kerül megfelelő betűmérettel a szerző(k) neve. A pályamunkán fel kell tüntetni a szerző(k) munkahelyét.
4. A pályázatot A/4 méretű fehér papírra, fekete betűkkel kérjük nyomtatni. A képek, ábrák lehetnek színesek.
5. A pályázatra benyújtott tanulmány baloldalán 3 cm-es, a többi oldalon 2,5 cm-es margót kell hagyni.
6. A tanulmány szövegét normál Times New Roman betűtípussal, másfeles sorközzel kérjük elkészíteni. A tanulmány főszövegében a 12-es betűméretet kell alkalmazni.
7. A táblázatokat, ábrákat, képeket és térképeket sorszámmal, címmel valamint a forrásra való utalással kell ellátni.
8. A mellékleteket illetve a függeléket címmel, s ha szükséges sorszámmal kell ellátni.

A pályázatok beküldési határideje:
2012. szeptember 17. (hétfő)
Az adott határidőre beérkező pályaművekről szakvéleményt állít össze két független bíráló és a SZAB szakbizottsági felügyeletet ellátó alelnöke. A 3 független szakvélemény alapján a pályaműveket a SZAB elnöksége a szakbizottságok elnökeivel és A „Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön” Alapítvány kuratóriumának képviselőjével közösen októberi – szakbizottságok elnökeivel kibővített – elnökségi ülésén bírálja el. A pályadíjak kiosztására ünnepélyes keretek között kerül sor.
Tudományterületenként egy I. díj, és két-három II. díj és/vagy III. díj kerül kiosztásra. Felnőtt
Középiskolás
I. díj ezüst-plakettel
I. díj
II. díj
II. díj
III. díj
III. díj