2012. jún. 12.

„2012. évi Dél-alföldi innovációs díj”

A pályázati felhívás és útmutató letölthető a http://lis.hu/t/mle/did.pdf címről.

Európai Logisztika Nap, 2012.


Budapesten, prof. Knoll Imre MTA doktor meghívására a magyar logisztikai társaságok reprezentánsai megjelentek és magas szintű előadásokkal és a hazai logisztikai folyamatokat értelmező hozzászólásokkal tisztelegtek a logisztikai tudomány és megvalósítások tapasztalatai előtt.

Tisztelt Olvasó!
Szükségét látom, hogy a LOGINFO S
zeged soraiban az Európa Nap keretei között tett hozzászólásomat kivonatosan ismertessem.
Tehát:
Tisztelt Tanácskozás, kedves Kollégák!
Szegedről:
A kialakult és megvalósított (többéves előkészület alapján és nagy összegű beruházással létrehozott) közösségi közlekedés évtizedekre meghatározó lehetőségekre kihatóak. Ez az óriási előre lépés, a szervezők részére logisztikai lehetőségeket kínál a további előkészítő, fejlesztő tevékenységhez.
Van működő:
- Logisztikai Szolgáltató Központ, 4o Ha betelepült terület, rendelkezésre állnak további tartalék területek.- EU szintű autópálya rendszer, amely két éven belül eléri a román határt is.- Oktatás: mind a középfokú, mind a felsőfokú, egyetemi szinten megvalósult.- Rendelkezünk tudományos fórummal: Szegedi Akadémiai Bizottság keretei között, 15 éve folyamatosan működik, Logisztikai Munkabizottság.- Jelentőssé váltak a határ menti kapcsolatok, elsősorban Szerbia irányában.
Tehát a feladatunk egy olyan hosszú távú tevékenység elindítása, amely Szeged belső területeinek ellátására megoldást, logisztikai alapú választ tudjunk adni. Ez, mai véleményünk szerint, a citylogisztika témaköre. Miután előkészületi munkát megkezdtük meggyőződésünkké vált, hogy e témával behatóbban kell foglalkoznunk. Úgy látjuk, hogy ez kb. 2-3 évet tehet ki, míg eredményt is érzékelhetünk.
- Megkezdtük a városon belüli ismeretterjesztést pl. Szegeden eredményesen működik egy Közéleti Kávéház, ahol a város kérdéseivel is foglalkoznak egyéb más témák mellett, tehát ez egy lehetséges „lakossági fórumként” is felhasználható a kitűzött cél érdekében.- Megkezdtük a citylogisztika alapjainak feltárását is.- Természetesen szükség van a Város irányítás támogatására és a tudomány képviselőinek támogatására. Ezt most is kérjük a Logisztika Napja alkalmával.
Szükségünk van hazai és külföldi logisztikai megoldásokra, tapasztalatokra a városi logisztika témakörében. Ezért kértük a megjelenteken keresztül is a szakmai segítő közreműködést.

Lejegyezte: Prohászka Ottó