2013. jún. 22.

Útdíj elemzés, kicsit másképp ...

A Szirányi Ákos által készített útdíj elemző szoftver célja a gyorsforgalmi utak és főutak használatáért használatáért 2013.07.01-től kezdődően fizetendő, megtett úttal arányos díj útdíj (e-útdíj) mértékének és alkalmazásának részletes elemzése.

A fuvarozók által fizetendő útdíjat az ezzel kapcsolatos törvény és országos rendeletek szabályozzák, ezek ismertetése nem feladata e blogbejegyzésnek.

Az útdíj elemző szoftver feladata a fuvarozók által ténylegesen kifizetett útdíj, valamint a www.hu-go.hu honlap díjkalkulátorából ingyenesen és hivatalosan kinyerhető adatok további feldolgozása, elemzése, megkönnyítve ezzel a szállítási lánc összes szereplőjének (fuvarozók, szállítmányozók, gyártók, kereskedők, végfelhasználók stb.) az előzetes kalkulációkat, az üzletkötéseket és az utólagos elszámolásokat egyaránt.

A szoftverrel benaplózni lehet a fuvarozók által egy-egy járat során ténylegesen kifizetett útdíjat, valamint öt különböző „útdíj-esetet” lehet kalkulálni.
A komplett rakományok esetében gyorsan kiszámítható az adott árunak a rakott futás során felmerülő útdíja akár egy konkrét járműre, akár az adott díjkategóriába tartozó és egyidejűleg a legoptimálisabb környezetvédelmi kategóriába tartozó járműre.

Amennyiben egy járművel egyidejűleg több megbízó részére fuvaroznak részrakományokat, gyűjtős tételeket, a szoftver három különböző szemlélet szerint tud átfogó útdíj-megosztást kalkulálni. Ez a szoftver fő erőssége. Ezek közül kiemelendő a súlyozott arányosságon alapuló díjszámítási módszer. A szerző álláspontja szerint ez a szerződő felek részére kölcsönösen a legkorrektebb megoldást kínálja, egyúttal nyilvánvalóan ösztönzi a fuvarozót a jármű minél jobb kihasználására.

Egy-egy járművet és viszonylatot csak egyszer kell a szoftverbe berögzíteni, azután az egyes járatok és rakományok esetében ezek már menüből kiválaszthatók. A szoftver adatszerkezete teljes összhangban áll a HU-GO rendszer díjkalkulátorával. A kiszámított árak az országos rendelkezéssel összhangban bruttó árak. Az eredményes használathoz MS Excel kezelői ismeretek szükségesek.

Tekintettel a felhasználók különböző igényeire, lehetőség van egyedi kialakítású, teljesen testreszabott listákat is a képernyőn megjeleníteni, illetve kinyomtatni.

A szoftver demó változata ingyenesen letölthető a
címen.
A demó szoftver funkcionalitása teljeskörű, de a berögzíthető járatok, viszonylatok, járművek száma korlátozott.


Az alapszoftver ára 5.000 Ft+ÁFA. További bővítési vagy módosítási igény esetén – külön díjazás ellenében - a szoftver készítője vállalja a teljes szoftver testreszabását.

A alapszoftver megrendelését vagy a további testreszabási igény jelzését a
címen lehet intézni egy on-line űrlap kitöltésével.

2013. máj. 24.

A városi teherszállítás, a városi logisztika múltja Szegeden

Tisztelt Olvasó!

Az előzőekben közöltekhez csatlakozva, elkezdjük Szeged citylogisztikai múltját és a szükséges általános és a Városra értelmezhető ismereteinket közölni. Ez a folyamat sok feltétel, adottság, lehetőségek áttekintésével vezet az eredményes megoldások irányába. Schiller László – a SZAB Műszaki Szakbizottság Logisztikai Munkabizottságának hat éve tagja - tapasztalt szállítmányozási szakember. Közreműködése, a tervezett logisztikai megoldásokban segítő társ. Fogadják rövid összefoglalóját. Kérem kapcsolódásukat a témabővítéshez..

Prohászka Ottó
MLE régióigazgató
Logisztikai Munkabizottság elnök

Schiller László: A városi teherszállítás, a városi logisztika múltja Szegeden.

Az ország második legnagyobb városa már a 19. század végén próbálta, a város lakosságá-nak, és a területén működő üzemeknek, gyáraknak, malmoknak az áruforgalmát és az ellátását optimálisan megoldani. Ehhez felhasználta a már működő lóvasúti vonalakat is, és 1884-től, komoly teherforgalmat bonyolított le rajta. Lóvasúti iparvágány vezetett a Tisza  teher pályaudvarhoz, az Alföld-Fiumei Vasút állomásához, a Tisza rakpartjához, és a Csontliszt Gyárhoz. A később épült iparvágányokon keresztül, a gyárak, üzemek működéséhez szükséges alapanyagok beszállítását, illetve a kész termékek elszállítását oldották meg. Miután a város területén kiépített iparvágányok minden mérete megegyezett, az országos vasúthálózati vágányok méreteivel, így a szállítások normál vasúti vagonokban történtek. Ezáltal, egyszerre nagy tömegű, ömlesztett és darabárukat tudtak átrakás nélkül az akkor meglévő országos vasúti hálózatról a városi lóvasúti, később villamos hálózatra terelni.
A vonalhálózaton 1908-tól a személyszállításban villamos vontatásra tértek át, de a városon belüli teherforgalmat előbb gőzvontatású, később dízel vontatású, és legvégül 1953 júliusától villamos meghajtású mozdonyok vették át. Iparvágányok épültek a szén-, tüzelőanyag-, és építőanyag telepekhez, a téglagyárakhoz, a közraktárakhoz, a gőzmalmokhoz, fafeldolgozó telepekhez, a vágóhídhoz, és a gőzfürdőhöz. Ideiglenes használatra iparvágányokat építettek az épülő klinikákhoz, később a Textilművekhez, a Gázgyárhoz, és a Konzervgyárhoz. Az ideiglenes iparvágány  hálózatot használták fel a város mélyebb területeinek feltöltéséhez is, Lechner Lajos tervei alapján. Ma már hihetetlen, de 24 teherforgalmú iparvágány segítette Szeged városának ellátását. 17 állandó jellegű, és 7 darab ideiglenes „anyagvágányt” használt a város 1908 és 1971 között. Az iparvágányos kiszolgálás 1966-tól jelentősen csökkent, a feleslegessé vált vágányokat megszüntették, elbontották. 1971. december 31.-ig már csak a Szegedi Konzervgyár és a Rókusi vasútállomás között működött a teherforgalom.

Szegedi iparvágányok:
1.      Rókusi pályaudvari MÁV csatlakozás.
2.      Konzervgyár Rt.
3.      Gázgyár Rt.
4.      Közélelmezési Fatelep.
5.      Tisza Gőzmalom.
6.      Téglaégetőgyár
7.      Közvágóhíd.
8.      „Kaufmann” Fatelep.
9.      Nemzeti Hitelintézeti Fatelep.
10.  „Rózsa” Gőzmalom.
11.  Szegedi Textilművek.
12.  Szegedi Keramit és Műtéglagyár.
13.  Tisza pályaudvar MÁV csatlakozás.
14.  „Erzsébet” rakpart, alsó rakodó út.
15.  „Lippai” Fűrész és Fatelep.
16.   Szegedi Városi Gőzfürdő.
17.   Vízügyi Igazgatóság és Tápéi Hajójavító üzem.

Ideiglenes iparvágányok:
18.  Klinikai negyed, és Dóm tér építése.
19.  Klinikai negyed és a polgári iskola építése.
20.  A Tisza árterére vezetett rakodási vágányok.
21.  A Mars tér feltöltéséhez vezetett vágányok.
22.  A „Kis- Búvár-tó” feltöltéséhez vezetett vágányok.
23.  A Kálvária tér feltöltéséhez vezetett vágányok.
24.  A vásárhelyi műút építéséhez vezetett vágányok.                    

Fenti adatokat a „100 éves a szegedi villamosközlekedés” című könyvből vettem.

2013. ápr. 4.

„Logisztika napja”, 2013. április 18.

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság
2013.április 18.-án csütörtökön, 15 órakor VITAŰLÉST RENDEZ
Helye: Masped Székház. Bp.XIII.Váci út 85.

TÉMA: Az emberi erőforrások(HRM) fokozott szerepe a vállalkozások fenntartható fejlődésében

Moderátor: Prof.Dr.,Dr.hc. Knoll Imre, MTA doktor

1./ Innovációs HR módszerekkel eredményes vállalkozási folyamatok
Prof.Dr. Knoll Imre, a SZIE emeritus professzora

2./ A HR szerepe a Danubius Hotels Group működésében
Péter Adrienn, emberi erőforrás igazgató, Danubius HG

3./ A humán erőforrás menedzsment és a fenntartható fejlődés összefüggései – 65 év távlatában
Kovács Marcell, MASPED Logisztika Kft, logisztikai vezető

4./ Emberi erőforrások a REGIO Játékkereskedelmi Kft-nél
Durkó Theofil, logisztikai menedzser–Kollár Gábor, raktárvezető

A részvétel díjmentes.

2013. Húsvét


Tisztelettel köszönjük, hogy üdvözölték az MLE  Délalföldi Regionális Szervezetét Húsvéti ünnepek alakalmával.

MLE Vezetősége, Dr. Doór Zoltán elnök.
Dr. habil. Bodnár Károly SZTE Mezőgazdasági Kar dékán,
Knyur Géza vezérigazgató, Delfin Computer Informatika Zrt.,
Dr. Kukovics Sándor, Kertészettudományi Kar Dékán,
Dudás János ügyvezető igazgató, Agro Legato Kft.,
Valdman Ferenc Romániai Magyar Üzleti Egyesület.

Kívánunk hasonlókat, és kifejezzük azon szándékunkat, hogy mielőbb szervezeti kapcsolatban is lehetőségünk lesz a jókívánságunkat átadni.
Üdvözlettel:
Prohászka Ottó

2013. márc. 12.

Szeged city logisztikai esélyei


Szeged city logisztikai esélyei.
(előadás)

Előzmények:
2012. március 27-én, a Szegeden, Közéleti-Kávéház és Dugonics András Társaság közös rendezvényén személyemet érintő megtiszteltetéssel egybekötve, felkérésre előadást tartottam.
Az előadást követően élénk vita folyt.
Az előadáson kérdésekre válaszként említettem, hogy Szeged jövőbeni fejlődése a citylogisztikai, az előre jelezhető problémáinak megoldása a logisztikai módszerek alkalmazásától is függ, megkezdése időszerűvé vált. E téma tárgyalása kapcsán élénk vita folyt a város jövőbeni lehetőségeiről.
E vitában a vélemények alapján meggyőződésemmé vált, hogy a city logisztikai elveknek megfelelően kérdéseket (témát) meg kell kezdeni kidolgozni.

A Dugonics Társaság felvette előadás sorozatába a city logisztika Szegedre illesztett szakelőadásomat. Az előadás 2013. február 26-án került megrendezésre "Szeged city logisztikai esélyei" címmel.

Az előadás vetített ismertetőt adott az általános logisztikai folyamatokról  és, hogy Szeged, rendezett város- rendszere alkalmas arra, hogy city logisztikai - fejlesztésre alkalmas- irányított rendszer alakuljon ki, a város belső területek áru ellátásában.

Az előadás általános, a city logisztikai elvi és európai (EU) kitekintésben került összeállításra.

Ismertetésre került:
A city logisztikajellemző általános és tartalmi részei,
A témával kapcsolódó főbb EU előírások és K+F rendszere (IDIOMA),
Szeged város adottságai,
A szervezési tenni valók (alkalmas irányító rendszer és annak tartami tenni valói.),
Befejezésül európai példák képekben és megoldásokban is bemutatásra kerültek.

Az előadó:
Prohászka Ottó
Magyar Logisztikai Egyesület régióigazgató,
az MTA SZAB Logisztikai Munkabizottság elnöke,
a Dugonics András Társaság alelnöke.

Megjegyzés: az előadás összefoglalója megjelenik Interneten a Logifo Szeged blogban. Itt véleménycsere és fórumszerű lehetőség is kialakulhat.

2013. febr. 28.

Meghívó


A Dugonics Társaság elnöksége és a Fiatal Értelmiségiek Szegedi Köre (FÉSZEK), valamint a SZAB Tudósklubja 2013. február 26-án, kedden este 6 órakor rendezi soros ülését a Városháza házasságkötő termében.

PROGRAM:

Prohászka Ottó, a Magyar Logisztikai Egyesület szegedi régiójának igazgatója:
SZEGED CITY-LOGISZTIKAI ESÉLYEI
 
Szabó László, a CITYBIKE SZEGED projektmenedzsere:
CITYBIKE SZEGED,
Innovatív kerékpár kölcsönzési rendszer városunkban

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2013. febr. 4.

MTA szervezeti megújulás

A SZAB Elnöksége az MTA szervezeti megújulásának folyamatában felkérte a területi akadémiai szervezeteket, hogy korszerűsítsék és egyben karcsúsítsák a szervezeti tevékenységet folytató szakbizottságok és azok munkabizottságainak működtetését.

2013. januári SZAB Elnöksége a Műszaki Szakbizottság Elnökének előterjesztésében jóváhagyta Logisztikai Munkabizottság 2013. januárjától változatlan státusszal és a Műszaki Szakbizottság keretei között önállóan végezheti tevékenységét. Elnöke: Prohászka Ottó.

Tisztelt Olvasó, Látogató!
A fentiek értelmében kérjük továbbra is támogató közreműködésüket a térség logisztikai folyamatok, tevékenység fejlődése érdekében.

Tisztelettel:

Prohászka Ottó elnök

2013. jan. 14.


Előkészület a SZAB Logisztikai Munkabizottság 2013. évi programjának megalapozásához.
Előzmények:
- Ez év március 27-i – a SZAB Székházban széles körű részvétellel megrendezett logisztikai tevékenység szegedi fejlesztésére utalva- találkozó alkalmával általános megnyilatkozásokra visszatérve, fontosnak és már szükségesnek tartom, hogy megkezdjük a Szeged city-logisztikai  lehetőségének vizsgálatát.
- Az alapvető  indokok:
- A magyar tapasztalatok alapján az alapelvek tisztázása és tervezési szintű lehetőségének kialakítására mintegy 2-3 évre lesz szükség,
- A tudományos alapok szak és általános ismeretére és az érintett városi érintettek közös eredményre való jutás szükséges és a jelentős alapelvekben kell egyetértésére szükséges ahhoz, hogy az érintettek, lehetőségek körében megegyezésre jussanak és a lakossági vélemény nyilvánítására is lehetőség legyen.

A szükséges feltételek akkor alakíthatók ki, véleményem szerint, hogyha egy fórum működésének megszervezésével is lehetőséget biztosítunk a helyes megoldási irány megválasztásához.

Ahhoz, hogy közel a logisztikai folyamatok alapjaihoz igazítva tehessük meg az első lépéseket is LOGINFO SZEGED blogunk felületén lehetőséget adunk arra, hogy a lehetséges legszélesebb körben vélemények jelenjen meg a megoldási lehetőségek irányaira.

Ehhez már a kialakult eredeti város-szerkezet - lehetőségek ismeretére utalva is- adottak.
 (természetesen a változások már jelentős többleteket biztosítanak az eredményes megvalósításra lásd az árvíz utáni változásokat a következő ábrán.)


Az EU illetékes szaktanácsa által meghatározottak is irányt mutatnak, idézem:

A városi mobilitás új kultúrája felé
- COM(2007) 551 végleges ZÖLD KÖNYV a városi mobilitás új kultúrája felé. Az EU Bizottsága, Brüsszel, 25.9.2007 25 p. (SEC(2007) 1209.
- A városi területeken megvalósuló áruszállításokhoz
- Hatékony összekapcsoló felületet kell teremteni a távolsági szállítás és a rövid távolságokra, a végcélhoz történő szállítás között.
- A helyi áruszállításhoz kisebb, hatékony és nem környezetszennyező járműveket lehetne használni.
- A városi területeken áthaladó, hosszú távú áruszállítás negatív hatásait tervezéssel és műszaki intézkedéssel lehet csökkenteni.
- A tömegkölekedésben az ITS használata az üzemeltetés és az új szolgáltatások jobb irányítását teszi lehetővé (flottamenedzsment, utastájékoztató rendszerek, jegyértékesítő rendszerek stb…)


Városi áruszállítás és logisztika
- Ezt az anyagot "Városon belüli teherszállítás és city logisztika" címmel Ulrich Schäffeler and Jost Wichser IVT-ETH állította össze 2001-ben, majd egy előadásokat is tartalmazó workshop folyamán került átformálásra 2002-ben. Metaanyag: 11 elkészült uniós kutatás összegzése
- Urban freigth trasport and city logistics: http:/www.eu-portal.net/material/downloadarea/kt8-wm_hu.pdf
- LEAN BESTUFS IDIOMA COST 321 SOFTICE FV-2000 FREYA INFREDAT REFORM COST 339 DIREKT
- LEAN - integration fo Lean Logistics in urban multimodal transport
- BESTUFS - Thematic Network „Harmonisation of strategies and highligting best practice to determine optimum URBAN FREIGHT SOLUTIONS”
- IDIOMA - Innovative distribution with intermodal freight operation in metropolitan areas
- REFORM – Research on freight platforms and freight organisation
- DIRECT – Data Integration Requirements of European Cities for Transport

A hazai lehetőségekről már megjelentek olyan alapelvek, amelyek a gyakorlati megfontolásokat is lehetővé teszik. Példának idézem BME és szakmai kiadványokból az ellátási alapokat jelző variánsokat.A megfontolások irányának egyik lehetősége, hogy Szeged úthálózati térképét és a készletváltozások elvi variánsainak összevetésével már a logisztikai  megoldás is lehetővé válik!
Vélemények rövid kifejtésével – blogunkban - szélesebb körű vita is kialakulhat.

Várjuk válaszát, véleményét!
Köszönöm, hogy elolvasta fentieket és véleményét megköszönöm.

Prohászka Ottó
SZAB Logisztikai Munkabizottság
elnök

2013. jan. 4.

BUÉK!


KELLEMES ÜNNEPEKET,
és
eredményekben gazdag évet,
és
szoros, EREDMÉNYES együttmüködést
kívánProhászka Ottó
Régióigazgató
Logisztikai  Munkabizottsági
Elnök
És
MUNKATÁRSAI