2013. jan. 14.


Előkészület a SZAB Logisztikai Munkabizottság 2013. évi programjának megalapozásához.
Előzmények:
- Ez év március 27-i – a SZAB Székházban széles körű részvétellel megrendezett logisztikai tevékenység szegedi fejlesztésére utalva- találkozó alkalmával általános megnyilatkozásokra visszatérve, fontosnak és már szükségesnek tartom, hogy megkezdjük a Szeged city-logisztikai  lehetőségének vizsgálatát.
- Az alapvető  indokok:
- A magyar tapasztalatok alapján az alapelvek tisztázása és tervezési szintű lehetőségének kialakítására mintegy 2-3 évre lesz szükség,
- A tudományos alapok szak és általános ismeretére és az érintett városi érintettek közös eredményre való jutás szükséges és a jelentős alapelvekben kell egyetértésére szükséges ahhoz, hogy az érintettek, lehetőségek körében megegyezésre jussanak és a lakossági vélemény nyilvánítására is lehetőség legyen.

A szükséges feltételek akkor alakíthatók ki, véleményem szerint, hogyha egy fórum működésének megszervezésével is lehetőséget biztosítunk a helyes megoldási irány megválasztásához.

Ahhoz, hogy közel a logisztikai folyamatok alapjaihoz igazítva tehessük meg az első lépéseket is LOGINFO SZEGED blogunk felületén lehetőséget adunk arra, hogy a lehetséges legszélesebb körben vélemények jelenjen meg a megoldási lehetőségek irányaira.

Ehhez már a kialakult eredeti város-szerkezet - lehetőségek ismeretére utalva is- adottak.
 (természetesen a változások már jelentős többleteket biztosítanak az eredményes megvalósításra lásd az árvíz utáni változásokat a következő ábrán.)


Az EU illetékes szaktanácsa által meghatározottak is irányt mutatnak, idézem:

A városi mobilitás új kultúrája felé
- COM(2007) 551 végleges ZÖLD KÖNYV a városi mobilitás új kultúrája felé. Az EU Bizottsága, Brüsszel, 25.9.2007 25 p. (SEC(2007) 1209.
- A városi területeken megvalósuló áruszállításokhoz
- Hatékony összekapcsoló felületet kell teremteni a távolsági szállítás és a rövid távolságokra, a végcélhoz történő szállítás között.
- A helyi áruszállításhoz kisebb, hatékony és nem környezetszennyező járműveket lehetne használni.
- A városi területeken áthaladó, hosszú távú áruszállítás negatív hatásait tervezéssel és műszaki intézkedéssel lehet csökkenteni.
- A tömegkölekedésben az ITS használata az üzemeltetés és az új szolgáltatások jobb irányítását teszi lehetővé (flottamenedzsment, utastájékoztató rendszerek, jegyértékesítő rendszerek stb…)


Városi áruszállítás és logisztika
- Ezt az anyagot "Városon belüli teherszállítás és city logisztika" címmel Ulrich Schäffeler and Jost Wichser IVT-ETH állította össze 2001-ben, majd egy előadásokat is tartalmazó workshop folyamán került átformálásra 2002-ben. Metaanyag: 11 elkészült uniós kutatás összegzése
- Urban freigth trasport and city logistics: http:/www.eu-portal.net/material/downloadarea/kt8-wm_hu.pdf
- LEAN BESTUFS IDIOMA COST 321 SOFTICE FV-2000 FREYA INFREDAT REFORM COST 339 DIREKT
- LEAN - integration fo Lean Logistics in urban multimodal transport
- BESTUFS - Thematic Network „Harmonisation of strategies and highligting best practice to determine optimum URBAN FREIGHT SOLUTIONS”
- IDIOMA - Innovative distribution with intermodal freight operation in metropolitan areas
- REFORM – Research on freight platforms and freight organisation
- DIRECT – Data Integration Requirements of European Cities for Transport

A hazai lehetőségekről már megjelentek olyan alapelvek, amelyek a gyakorlati megfontolásokat is lehetővé teszik. Példának idézem BME és szakmai kiadványokból az ellátási alapokat jelző variánsokat.A megfontolások irányának egyik lehetősége, hogy Szeged úthálózati térképét és a készletváltozások elvi variánsainak összevetésével már a logisztikai  megoldás is lehetővé válik!
Vélemények rövid kifejtésével – blogunkban - szélesebb körű vita is kialakulhat.

Várjuk válaszát, véleményét!
Köszönöm, hogy elolvasta fentieket és véleményét megköszönöm.

Prohászka Ottó
SZAB Logisztikai Munkabizottság
elnök

2013. jan. 4.

BUÉK!


KELLEMES ÜNNEPEKET,
és
eredményekben gazdag évet,
és
szoros, EREDMÉNYES együttmüködést
kívánProhászka Ottó
Régióigazgató
Logisztikai  Munkabizottsági
Elnök
És
MUNKATÁRSAI