2014. nov. 28.

Beszámoló a Tudomány Ünnepi programunk teljesítéséről (2014. november)


A SZTE Mezőgazdasági Karon (Hódmezővásárhely) tartott ünnepi megemlékezés méltó volt a magyar tudomány múltjához és a jelen eredményeihez, sőt a helyi eredmények bemutatásá-hoz és a ma logisztikai gondolkodásról is.

Értékelés:
Szervezés a KAR színvonalához méltó volt. Az egyetemi „légkör” alkalmas volt a témákhoz.
Az értékelés néhány fontos részlete:
- Az előadások sokrétűek voltak és belátást adtak az agrárium aktuális témáiba. Sőt az általános érdeklődésre tartó logisztikai ismeretekre és azok alkalmazására, a tudomány és a társadalom helyzetéről is lehetett képet kapni,
- Mind a mezőgazdasági, mind a logisztikai témakörben színvonalas előadások hangzottak el,
- A témák, a Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan jól illeszkedtek.
- Az Előadók megtisztelő gondolatokat és lényeges témákat tártak fel,
- Egy gondolattal összefoglalva: érdemes és jelentős eredménynek tartom, hogy a mi tudományunk (logisztika) is sikerrel vett részt az ünnepi eseményben.

A logisztikai szekció előadásai is megfelelően igazolták a magyar tudományban való részesedését.

Az általánosítható véleményem:
- A logisztika témakörnek jelentős elismerését is jelentheti, ha”okosan” élünk a lehetőséggel, a résztvevők  hasznosítható ismeretekkel lettek „gazdagabbak”
- A Kar szervezése és hozzáállása is kiemelkedő volt, („mindent” adtak a sikerhez!).

A SZAB Műszaki Bizottság Logisztikai Munkabizottság nevében köszönjük, hogy a Kar megtisztelte Munkabizottságunkat a jól szervezett lehetőséggel.

Prohászka Ottó
SZAB Műszaki Szakbizottság
Logisztika Munkabizottság
elnök

2014. nov. 10.

A ma tudománya a jövő vidékéért

MEGHÍVÓ

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottsága,
a Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportja és a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

A MA TUDOMÁNYA A JÖVŐ VIDÉKÉÉRT című konferenciájára,

melyet az SZTE Mezőgazdasági Kar, „A” és „B” előadó termeiben
(Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.) 2014. november 14-én (pénteken) 9:00 órai kezdettel tartunk.

9.00 -9.10 MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐ „A” előadó
Horváth József PhD dékán, egyetemi docens
Cseuz László PhD c. egyetemi docens, a MTA SZTB Mezőgazdasági Szakbizottság elnöke
Tanács Lajos egyetemi tanár, a MBT Szegedi Csoportjának a társelnöke
Prohászka Ottó a SZAB Logisztikai Munkabizottságának elnöke
Knoll Imre professor emeritus, Szent István Egyetem

9.10-10.30 PLENÁRIS ELŐADÁSOK „A” előadó
Levezető elnökök:
Horváth József PhD dékán, egyetemi docens
Tanács Lajos PhD a MBT Szegedi Csoportjának a társelnöke, egyetemi tanár
Prohászka Ottó a SZAB logisztikai Munkabizottságának elnöke

9.10–9.30
Bíró Tibor mb. dékán (SZIE Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Szarvas):
Vízgazdálkodás és távérzékelés

9.30–9.50
Ledóné Darázsi Hajnalka c. egyetemi docens, vezető szaktanácsadó (TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft.
Szentes): A színes árnyékoló hálók hatása az étkezési paprika termésmennyiségi és minőségi
paramétereire

9.50-10.10
Vásáry Miklós EU referens (Földművelésügyi Minisztérium, Budapest): A közvetlen
támogatások rendszerének alakulása 2015- és 2020 között

10.10-10.30
Bleier Norbert tanársegéd (Szent István Egyetem, VadVilág Megőrzési Intézet): A térbeliség
szerepe a mezőgazdasági vadkár alakulásában

10.30-10.50 SZÜNET

10.50-13.20 AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ „A” előadó
Levezető elnök:
Tanács Lajos egyetemi tanár, társelnöke (MBT Szegedi Csoportja)

10.50-11.10
Mikó Józsefné Jónás Edit főiskolai docens (SZTE MGK) – Baranyi Anita (SZTE MGK): A nyerstej szomatikus sejtszámára ható tényezők vizsgálata

11.10-11.30
Süli-Zakar Tímea adjunktus (SZTE MGK): A szén-dioxid és a hidrogén reakciójának vizsgálata katalizátorokon

11.30-11.50
Jani Péter tanársegéd (SZTE MGK): A művelési ág-változás jelentősége a földvédelemben

11.50-12.10
Kiss Orsolya tanársegéd (SZTE MGK): A szalakóta (Coracias garrulus) élőhely-választásának vizsgálata a Dél-Alföldön

12.10-12.20 SZÜNET

12.20-12.40
Pappné Nagypál Judit tanársegéd (SZTE MGK): Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) tavaszi vonulás-dinamikája és a hőmérséklet közötti összefüggés vizsgálata Magyarországon

12.40-13.00
Pinnyey Szilárd adjunktus (SZTE MGK): Orr-garatbagócs (Cephenemyia stimulator) lárvák előfordulása és hatása őzekben

13.00-13.20
Süli Ágnes tudományos segédmunkatárs (SZTE MGK): A tej n-3 zsírsavtartalmának növelése természetes takarmány kiegészítéssel

13.20- A szekció zárása, értékelés

10.50-13.20 LOGISZTIKAI SZEKCIÓ „B” előadó
Levezető elnök:
Prohászka Ottó elnök (SZAB Logisztikai Munkabizottság)

10.50-11.10
Bodnár Károly főiskolai tanár (SZTE MGK): Tendenciák a hazai húsnyúltermelésben

11.10-11.30
Baranyai Zsolt Gábor adjunktus (SZIE Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézet):
Az élőmunka-termelékenység főbb kérdéseinek vizsgálata az FADN adatbázis alapján: Magyarország vs. EU többi tagországa

11.30-11.50
Kovács Mátyás klaszter menedzser (Hungarikum Élelmiszeripari és Italgyártó Klaszter): Mire használható még az agrárlogisztika (egy Békés megyei projekt tapasztalatai)

11.50-12.10
Jójárt Miklós alelnök (Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara): Magyar-Szerb Kamara és a térségi logisztika

12.10-12.20 SZÜNET

12.20-12.40
Szirányi Ákos CsMKIK ITL klubvezető: Az Informatikai, Távközlési és Logisztikai Klub szakmai feladatai és küldetése. Prezentáció megtekintése

12.40-13.00
Jerney Zoltán területi árufuvarozási vezető (Rail Cargo Hungaria Zrt.): A vasúti árufuvarozás
helye, szerepe az agrárlogisztikában

13.00-13.20
Bokor Zoltán egyetemi docens (Budapesti Műszaki Egyetem): Logisztika a tudományos gyakorlati alkalmazásban

13.20- A szekció zárása, értékelés
A konferencián való részvétel ingyenes.

További információ: Monostori Tamás PhD (mt@mgk.u-szeged.hu)
SZTE Mezőgazdasági Kar, közkapcsolati dékánhelyettes

Cseuz László MTA SZTB Mezőgazdasági Szakbizottság elnöke
Tanács Lajos MBT Szegedi Csoportjának társelnöke
Horváth József Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar dékán

2014. szept. 8.

Az intelligens közlekedés külföldi és hazai kialakulása

Rendezvény az ITL Klub keretében, 2014.09.16-án.
Részletek a Informatikai és Logisztikai Klub oldalon

2014. máj. 20.

Informatika és információbiztonság új utakon a felhőben

Rendezvény az ITL Klub keretében, 2014.05.20-án.
Részletek a Informatikai és Logisztikai Klub oldalon

2014. márc. 16.

Szegedi városlogisztikai folyamatok értelmezése / előkészületek

Tisztelt szakmai érdeklődő!

2013. évben több városi rendezvényen ill fórumon - a tárgykörben - ismertetők hangzottak el. A rendezvények hangulata, az érdeklődés azt bizonyította, hogy általában a megnyilvánulók érdeklődéssel és együttgondolkodással fordultak a téma iránt. Tehát kötelezettségnek tartom, hogy visszatérjünk a témára. Személyemben felkészültem a szakmai kérdések megtárgyalására.
Keresem a kapcsolatot azokkal a szegediekkel és szervezetekkel, akik Szeged városlogisztikai (általában citylogisztikai) folyamatainak közös átgondolását szükségesnek tartják.
Amennyiben a visszajelzések biztató eredményt mutatnak, úgy szervezett körülmények közötti találkozót szervezek. A jelzéseket a prootto@freemail.hu címre kérem.

Tisztelettel
Prohászka Ottó
a Szegedi Akadémiai Bizottság Logisztikai Munkabizottság elnöke
aranydiplomás okl. gépészmérnök

SZTE Agrár Kar konferencia meghívó

Az SZTE Agrár Kar konferencia meghívója 
Dear Madam/Sir,

It is our great pleasure to invite you to participate in the 13th Wellmann International Scientific Conference entitled "Agriculture and Rural Development: New Challenges from 2014". The conference will be held at the University of Szeged Faculty of Agriculture in Hódmezővásárhely (Hungary) on 24th April, 2014.
All relevant information concerning the conference can be found on the following website: http://wellmann.mgk.u-szeged.hu where you can register electronically. Manuscripts submitted will be peer-reviewed and published in "Review on Agriculture and Rural Development" ISSN: 2063-4803. Please find enclosed the first call and the instructions to authors which are also available on the website.

For any further information please feel free to contact us.

Best regards,

Tamas Monostori
secretary of the conference

ITL Klubnap, 2013.12.10.

Az anyag feltöltése, pótlása hamarosan ...

ITL Klubnap, 2010.10.17.

Az anyag feltöltése, pótlása hamarosan ...