2014. nov. 28.

Beszámoló a Tudomány Ünnepi programunk teljesítéséről (2014. november)


A SZTE Mezőgazdasági Karon (Hódmezővásárhely) tartott ünnepi megemlékezés méltó volt a magyar tudomány múltjához és a jelen eredményeihez, sőt a helyi eredmények bemutatásá-hoz és a ma logisztikai gondolkodásról is.

Értékelés:
Szervezés a KAR színvonalához méltó volt. Az egyetemi „légkör” alkalmas volt a témákhoz.
Az értékelés néhány fontos részlete:
- Az előadások sokrétűek voltak és belátást adtak az agrárium aktuális témáiba. Sőt az általános érdeklődésre tartó logisztikai ismeretekre és azok alkalmazására, a tudomány és a társadalom helyzetéről is lehetett képet kapni,
- Mind a mezőgazdasági, mind a logisztikai témakörben színvonalas előadások hangzottak el,
- A témák, a Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan jól illeszkedtek.
- Az Előadók megtisztelő gondolatokat és lényeges témákat tártak fel,
- Egy gondolattal összefoglalva: érdemes és jelentős eredménynek tartom, hogy a mi tudományunk (logisztika) is sikerrel vett részt az ünnepi eseményben.

A logisztikai szekció előadásai is megfelelően igazolták a magyar tudományban való részesedését.

Az általánosítható véleményem:
- A logisztika témakörnek jelentős elismerését is jelentheti, ha”okosan” élünk a lehetőséggel, a résztvevők  hasznosítható ismeretekkel lettek „gazdagabbak”
- A Kar szervezése és hozzáállása is kiemelkedő volt, („mindent” adtak a sikerhez!).

A SZAB Műszaki Bizottság Logisztikai Munkabizottság nevében köszönjük, hogy a Kar megtisztelte Munkabizottságunkat a jól szervezett lehetőséggel.

Prohászka Ottó
SZAB Műszaki Szakbizottság
Logisztika Munkabizottság
elnök

2014. nov. 10.

A ma tudománya a jövő vidékéért

MEGHÍVÓ

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottsága,
a Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportja és a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

A MA TUDOMÁNYA A JÖVŐ VIDÉKÉÉRT című konferenciájára,

melyet az SZTE Mezőgazdasági Kar, „A” és „B” előadó termeiben
(Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.) 2014. november 14-én (pénteken) 9:00 órai kezdettel tartunk.

9.00 -9.10 MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐ „A” előadó
Horváth József PhD dékán, egyetemi docens
Cseuz László PhD c. egyetemi docens, a MTA SZTB Mezőgazdasági Szakbizottság elnöke
Tanács Lajos egyetemi tanár, a MBT Szegedi Csoportjának a társelnöke
Prohászka Ottó a SZAB Logisztikai Munkabizottságának elnöke
Knoll Imre professor emeritus, Szent István Egyetem

9.10-10.30 PLENÁRIS ELŐADÁSOK „A” előadó
Levezető elnökök:
Horváth József PhD dékán, egyetemi docens
Tanács Lajos PhD a MBT Szegedi Csoportjának a társelnöke, egyetemi tanár
Prohászka Ottó a SZAB logisztikai Munkabizottságának elnöke

9.10–9.30
Bíró Tibor mb. dékán (SZIE Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Szarvas):
Vízgazdálkodás és távérzékelés

9.30–9.50
Ledóné Darázsi Hajnalka c. egyetemi docens, vezető szaktanácsadó (TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft.
Szentes): A színes árnyékoló hálók hatása az étkezési paprika termésmennyiségi és minőségi
paramétereire

9.50-10.10
Vásáry Miklós EU referens (Földművelésügyi Minisztérium, Budapest): A közvetlen
támogatások rendszerének alakulása 2015- és 2020 között

10.10-10.30
Bleier Norbert tanársegéd (Szent István Egyetem, VadVilág Megőrzési Intézet): A térbeliség
szerepe a mezőgazdasági vadkár alakulásában

10.30-10.50 SZÜNET

10.50-13.20 AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ „A” előadó
Levezető elnök:
Tanács Lajos egyetemi tanár, társelnöke (MBT Szegedi Csoportja)

10.50-11.10
Mikó Józsefné Jónás Edit főiskolai docens (SZTE MGK) – Baranyi Anita (SZTE MGK): A nyerstej szomatikus sejtszámára ható tényezők vizsgálata

11.10-11.30
Süli-Zakar Tímea adjunktus (SZTE MGK): A szén-dioxid és a hidrogén reakciójának vizsgálata katalizátorokon

11.30-11.50
Jani Péter tanársegéd (SZTE MGK): A művelési ág-változás jelentősége a földvédelemben

11.50-12.10
Kiss Orsolya tanársegéd (SZTE MGK): A szalakóta (Coracias garrulus) élőhely-választásának vizsgálata a Dél-Alföldön

12.10-12.20 SZÜNET

12.20-12.40
Pappné Nagypál Judit tanársegéd (SZTE MGK): Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) tavaszi vonulás-dinamikája és a hőmérséklet közötti összefüggés vizsgálata Magyarországon

12.40-13.00
Pinnyey Szilárd adjunktus (SZTE MGK): Orr-garatbagócs (Cephenemyia stimulator) lárvák előfordulása és hatása őzekben

13.00-13.20
Süli Ágnes tudományos segédmunkatárs (SZTE MGK): A tej n-3 zsírsavtartalmának növelése természetes takarmány kiegészítéssel

13.20- A szekció zárása, értékelés

10.50-13.20 LOGISZTIKAI SZEKCIÓ „B” előadó
Levezető elnök:
Prohászka Ottó elnök (SZAB Logisztikai Munkabizottság)

10.50-11.10
Bodnár Károly főiskolai tanár (SZTE MGK): Tendenciák a hazai húsnyúltermelésben

11.10-11.30
Baranyai Zsolt Gábor adjunktus (SZIE Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézet):
Az élőmunka-termelékenység főbb kérdéseinek vizsgálata az FADN adatbázis alapján: Magyarország vs. EU többi tagországa

11.30-11.50
Kovács Mátyás klaszter menedzser (Hungarikum Élelmiszeripari és Italgyártó Klaszter): Mire használható még az agrárlogisztika (egy Békés megyei projekt tapasztalatai)

11.50-12.10
Jójárt Miklós alelnök (Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara): Magyar-Szerb Kamara és a térségi logisztika

12.10-12.20 SZÜNET

12.20-12.40
Szirányi Ákos CsMKIK ITL klubvezető: Az Informatikai, Távközlési és Logisztikai Klub szakmai feladatai és küldetése. Prezentáció megtekintése

12.40-13.00
Jerney Zoltán területi árufuvarozási vezető (Rail Cargo Hungaria Zrt.): A vasúti árufuvarozás
helye, szerepe az agrárlogisztikában

13.00-13.20
Bokor Zoltán egyetemi docens (Budapesti Műszaki Egyetem): Logisztika a tudományos gyakorlati alkalmazásban

13.20- A szekció zárása, értékelés
A konferencián való részvétel ingyenes.

További információ: Monostori Tamás PhD (mt@mgk.u-szeged.hu)
SZTE Mezőgazdasági Kar, közkapcsolati dékánhelyettes

Cseuz László MTA SZTB Mezőgazdasági Szakbizottság elnöke
Tanács Lajos MBT Szegedi Csoportjának társelnöke
Horváth József Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar dékán